2015 2013 2011

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU HABERLER


 

EMANET`2011 BASIN TOPLANTISIYLA KAMUOYUNA DUYURULDU

 

 

Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumunun (EMANET`2011)  basını bilgilendirme toplantısı,  24 Eylül 2011 günü İstanbul Gazeteciler Cemiyeti lokalinde,  Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Tarık Gören, İstanbul Barosu adına Yönetim Kurulu üyesi Av. Hasan Kılıç ve sempozyum düzenleme kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Nusret Gerçek‘in açış konuşmasıyla başlayan toplantı, Yürütme Kurulu başkanı Prof. Dr. Özcan Kalenderli, Av. Hasan Kılıç, Prof. Dr. Tarık Gören ve Cengiz Göltaş‘ın konuşmalarıyla devam etti.

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören, elektrikli aletlerin yarattığı elektromanyetik dalgaların beyin tümörü oluşturduğuna dikkat çekerek bu gibi sağlık problemlerine çözüm bulmak için düzenledikleri sempozyumun bir anlamda gecikmiş bir çalışma olduğunu kaydetti. İşin sağlık boyutlarını ortaya çıkarmanın görevleri olduğunu belirten Gören, sempozyumda yürütülecek tartışmalarda çıkacak sonuçların, sonraki çalışmaları için yol haritası anlamı taşıyacağını söyledi.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan Kılıç ise, bu alanda yapılan çalışmalarda hukuki yönden büyük boşluklar bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle yaşanan hak kayıplarının giderilmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Kılıç, meslek odalarını bir araya getirecek bu çalışmayı önemsediklerini ve geliştirici olacağını vurguladı.

EMO Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Göltaş, mesleklerinin gelişmesi açısından önemli bir nokta olan kamu yararının en üst seviyeye taşınması için düzenledikleri bu sempozyumla "yoğun enerji kullanımının olduğu Türkiye‘de, bunun çevre ve yaşam üzerindeki etkilerini tartışarak toplumu bilgilendirmek istediklerini" ifade etti. Göltaş, toplumda bu anlamda ciddi bir eksiklik ve güvensizlik var olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından, basın açıklaması okunarak toplantı sona erdi.

Basın açıklamasının tam metni aşağıdadır.

  

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞI İÇİN EMANET 2011

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU

 

Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu üç meslek örgütü tarafından düzenlenen Çevre ve Halk Sağlığı için EMANET2011- "Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu"  bir ilki gerçekleştirmektedir. Bu sempozyumun amacı; elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığına etkileri ve hukuksal boyutları konusunda üniversiteler, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve kişilerin güncel ve bilimsel bilgilerini kendi aralarında ve toplumla paylaşacağı bir ortam oluşturmaktır.

Elektrik Enerjisinin kullanımı ile birlikte, elektrik üretimi- iletimi ve dağıtımı yaşamımızda önemli yer tutmakta; enerji nakil hatları, trafo merkezleri, elektrik kablo şebekeleri, elektrikli taşıma araçları, saç kurutma cihazlarından mikro dalga fırınlara kadar her türlü elektrikli ev aleti ve ofis hizmet cihazları, MR , tomografi, ultrason, röntgen v.b tıp cihazlar, radyo-tv alıcı-verici sistemleri, baz istasyonları, cep telefonları v.b sistemler maruziyet  konusunda elektromanyetik kirliliği oluşturan kaynaklardır.

Veri iletim hızının büyük önem kazandığı bu süreçte; 3G kapsama alanı, GSM operatörlerinin hizmet konusundaki taahhütlerini yerine getirmek ve ticari rolleri gereği hızla genişlemektedir. Bu da çok sayıda yeni baz istasyonlarının hayatımıza gireceği anlamına geliyor. Özellikle çocukların bile cep telefonu kullanmaya teşvik edilmesi elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığına etkisine karşı daha duyarlı olmamız gereğini doğurmaktadır. Balkon yakınlarına, bina cephelerine, teraslara, çatılara, park ve bahçelere gelişi güzel konuşlandırılan baz istasyonları yaşam alanlarını doğrudan hedef almakta ve halkımızın  tepkilerine neden olmaktadır. Mahalle dernekleri/muhtarlıklar gereken duyarlılığı göstererek elektromanyetik kirliliğe karşı yasal ve kurumsal düzeyde girişimlerde bulunmaktadır. Bu çabalar sırasında Elektrik Mühendisleri Odası, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu‘na da başvurarak bilgi ve destek talep etmektedir.

Elektromanyetik Alanların  bağışıklık sistemi, sinir sistemi, hematolojik sistem, kardiyak fonksiyonlar, nöro-endokrin sistem, büyüme ve gelişme, genetik, biyokimya ve metabolizma, üreme, görme, üzerine çeşitli etkileri olduğu bilinmektedir. Bu konuda TÜBİTAK‘ın, WHO-Dünya Sağlık Örgütü akademisyenlerinin araştırmaları ve yayınları bulunmaktadır. Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler sonucunda elektromanyetik alanların  kanserojen etkileri WHO-Dünya Sağlık Örgütü tarafından da kabul edilmektedir.

Elektromanyetik alanların biyolojik yapıları etkilemediği görüşünün bilimsel düşünceyi temsil etmediği; Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (1992) Rio Bildirgesi‘nde belirtilmiştir. Bu konferansta, bilimsel belirsizliklerin olduğu durumlarda, korunmaya yönelik tüm önlemlerin alınması olarak tanımlanan "Önlem İlkesi‘‘ nin elektromanyetik alanlara maruziyetler için de uygulanması önerilmektedir.

Örnek vermek gerekirse; Sigara ve asbest‘in kanserojen etkisi 1960‘lı yıllarda ortaya atılmış ancak 1990‘lı yıllarda resmen kabul edilmiştir. Elektromanyetik kirliliğe bağlı, çevre ve halk sağlığı konusunda da benzer gecikmelerin yaşanmaması için mühendislik/tıp/hukuk alanında yapılacak çalışmaların devlet politikası haline getirilmesi gerekmektedir. Ve halkın bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır.

Sempozyumun hedeflerinden biri; ülkemizde yetersiz yasal mevzuatlar nedeniyle, ticari yaklaşımı ön plana çıkaran sorunlu teknik uygulamalar yerine; konunun bilim insanları ve bileşenleri ile birlikte tartışarak, uluslararası ve ulusal standartlar, yönetmelikler, şartnameler ve yasal mevzuatlara çerçevesinde, çevre ve halk sağlığının korunmasına yönelik  önlemlerin alınmasını sağlamaktır.

Sempozyum, elektromanyetik alanların zararlı etkilerinden korunma amacıyla, alınması gereken önlemlere yönelik bir tartışma ve bilgilenme ortamı oluşturacaktır. Bu amaçla ulusal ve uluslar arası düzeyde önemli  çalışmalar yapan bilim insanları davet edilmiştir.

Paneller ve bildirilerle zenginleştirilecek sempozyumda; değerli bilim kuruluşları ve bilim insanları- mühendisler-sağlıkçılar- hukukçular ve sivil toplum kuruluşları olarak, elektromanyetik alanların çevre ve halk sağlığı üzerine etkilerini ve hukuksal boyutlarını irdeleyip, çıkan sonuçları kamuoyu ile paylaşarak, ilgili kurumlara öneriler de bulunulacaktır.

 Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Tabip Odası, İstanbul Barosu olarak ‘Çevre ve Halk Sağlığı için EMANET 2011- Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu‘na  halkımızın katılımını sağlamak amacıyla ücretsiz olarak düzenlenmiştir. Halkımızı ve değerli basın mensuplarını  davet ediyoruz.

Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu‘nda 7-8 Ekim 2011 tarihleri arasında yapılacak olan bu sempozyumun halka açık olduğunu siz değerli basınımızın ilan etmesini rica ediyoruz.

 

ELEKTRİK  MÜHENDİSLERİ  ODASI  İSTANBULŞUBESİ

İSTANBUL TABİP ODASI

İSTANBUL BAROSU

 

(840 KB)

 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.