2015 2013 2011

   · ETKİNLİK Giriş Sayfası

2.ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUMU


08.11.2013 - 09.11.2013 (İSTANBUL)

 

Genel Bilgiler

8-9 Kasım 2013 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu‘nda (Beşiktaş/İstanbul) yapılan Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumunun PANEL ve BİLDİRİLER kitabını aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.

 

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE ETKİLERİ SEMPOZYUM KİTABINI BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ 

 

 
Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET2013) Başlıyor!....


8-9 Kasım 2013 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu‘nda (Beşiktaş/İstanbul) yapılacak olan Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET2013) internet üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.
Sempozyumu canlı olarak aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz
http://emanet2013.sempozyum.tv/

 

 

 

 

Poster Bildiri Hazırlama Örneği

Poster, tek parça, A0 (841 mm x 1189 mm) boyutlu kağıda hazırlanabileceği gibi, A4 (210 mm x 297 mm) veya A3 (297 mm x 420 mm) boyutlu sayfaların bir araya getirilmesi ile de oluşturulabilir 

Posterin kenar boşlukları, yan kenarlardan 3 cm, alt ve üst kenarlardan ise 4 cm olmalıdır.

Poster üzerindeki yazılar, yaklaşık olarak 1,5 m uzaklıktan okunabilir büyüklükte olmalıdır.

Posterdeki yazı karakteri boyutu, başlık için en az 72 nokta, konu başlıkları için en az 20 nokta ve yazı kısımları için en az 16 nokta olmalıdır.

Poster başlığının altında bildiri yazarlarının ad ve soyadları yer almalı, bu satırın altında yazarların bağlı bulundukları kurumlar belirtilmelidir.

Posterde bir özet kısmının olmaması önerilir.

Posterin metin kısmı 2, 3 veya 4 sütun şeklinde düzenlenebilir. Sütunlar arasında en az 1 cm aralık olmalıdır.

Posterde kullanılan karakter tipi, Times New Roman veya Arial gibi bir karakter tipi olmalıdır. Karakter tipi bütün posterde aynı olmalıdır.

Metin kısmı denklemler, tablolar, şekiller ve referanslar ile desteklenebilir. İlgili referanslar metin kısmının sonunda numaralanarak yer almalıdır. Referansların yazım kuralı, bildiriler için verilen kurallarla aynıdır.

Denklem, şekil ile tablo numaralanmasına ait kurallar ve şekil ile tablolara ait başlıkların yazım kuralları, bildiriler için verilen yazım kuralları ile aynıdır.

 

 

SEMPOZYUM BİLDİRİ SUNUM PROGRAMI  

08 Kasım 2013 Cuma

 

14:00 – 15:50

1. Sözlü Sunum Oturumu

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Handan Tuncel, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

1) 1 mT Şiddetindeki Sinüzoidal Manyetik Alana Maruz Kalan Sıçanların Kan ve Beyin Dokusunda Serotonin ve Dopamin İlişkili miRNA Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması

M. Emin Erdal, Nurten Erdal, Coşar Uzun, Şenay Görücü Yılmaz, Serkan Gürgül, Didem Derici

 

2) 900 MHz Frekanslı Radyofrekansların Beyindeki Bazı MikroRNA Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri

Süleyman Daşdağ, Mehmet Zülküf Akdağ, M. Emin Erdal, Nurten Erdal, Özlem İzci Ay, Mustafa Ertan Ay, Şenay Görücü Yılmaz, Bahar Taşdelen, Korkut Yeğin

 

3) 2.4 GHz Frekanslı Wİ-Fİ Radyofrekansların Beyindeki Bazı MikroRNA Ekspresyon Düzeyleri Üzerine Etkileri

Süleyman Daşdağ, Mehmet Zülküf Akdağ, M. Emin Erdal, Nurten Erdal, Özlem İzci Ay, Mustafa Ertan Ay, Şenay Görücü Yılmaz, Bahar Taşdelen, Korkut Yeğin

 

4) Mikrodalga Radyasyonun Apoptotik Aktivite, Genetik Hasar ve Serbest Radikal Oluşumu Üzerine Etkileri –Gazi Üniversitesi Biyofizik ABD Çalışmaları

Meriç A. Eşmekaya, Nesrin Seyhan

 

5) Gazi Üniversitesi Biyofizik RF ve MW Simülasyon Çalışmaları

Mehmet Z. Tuysuz, Ayşe G. Canseven, Nesrin Seyhan2

 

6) Çok Düşük Frekanslı Elektromanyetik Alan (ÇDF-EMA) Uygulanarak Bakteriyel Biyofilmlerin Kontrolü

Hasan Kahraman, Melek Tüter, Turhan Karagüler

 

 

16:45 – 17:00

Çay-Kahve Arası

 

16:10 – 18:00

2. Sözlü Sunum Oturumu

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Selçuk Paker, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi

 

1) Elektromanyetik Dalganın İnsan Dokusuna Olan Etkilerinin Bilgisayar Destekli Analizi

Deniz Bölükbaş, Ali Ziya Özer

 

2) SAR Ölçümlerinde Kullanılmak Üzere Dipol Anten Yapımı ve Karakterizasyonu

Aliye Kartal Doğan, Murat Celep, Sefa Ogan

 

3) Wi-Fi Haberleşmede İnsan Kafası Modelinde Sar Değerinin Hesaplanması ve Ölçüm Çalışması

Emine Atılgan, Yasemin Karadana, Selçuk Çömlekçi

 

4) Döner Kanatlı Hava Araçlarında Elektromanyetik Işımanın Personele (HERP) Zararları

Nursel Akçam, Gül Seyhan Şen

 

5) Baz İstasyonu Değişikliklerinin GSM-900 ve UMTS-2100 Standartlarına Olan Etkisi ve Ölçüm Sonuçları

Tayfun Nesimoğlu, Kadri Ballı

 

6) Biyoenerji Olayı

İlhan Koşalay

 

 

09 Kasım 2013 Cumartesi

 

10:00 – 11:15

3. Sözlü Sunum Oturumu

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Özcan Kalenderli, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi

 

1) Ameliyathane Ortamında Radyasyon Güvenliği

Tuğba Şahiner, Serdar Savaş Gül, Huri Tilla İlçe, Emel Koçyiğit Deveci, Ali Fuat Erdem, Mustafa Kurt, Sıtkı Eker

 

2) Bir Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuarında Elektromanyetik Alan Seviyeleri ve Mesleki Maruz Kalmanın Değerlendirilmesi

Şükrü Özen, Selçuk Helhel, Mehmet Çakır, Samet Yalçın, Gizem Kahya

 

3) Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Teoman Karadağ, Teymuraz Abbasov

 

4) İnönü Üniversitesi Yerleşkesinde Dönemsel Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Değerleri ve Haritaları

Teoman Karadağ, Ali Rıza Özdemir, Teymuraz Abbasov

 

5) Marmara Üniversitesi`ndeki Öğrencilerin Radyo Frekansı Elektromanyetik Alan Kaynaklarına Karşı Risk Değerlendirmesi

Fulya Çallıalp Kunter, Yağmur Kırkağaç

 

6) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Merkez Kampüs Güney Hattı Boyunca Elektromanyetik Kirlilik Ölçümü

Burak Dilek, Nilüfer As ve Mustafa Ergin Şahin

 

 

11:15 – 11:30

Çay-Kahve Arası

 

11:30-13:00

4. Sözlü Sunum Oturumu

Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Osman Çerezçi, Sakarya Üniversitesi, EE Bölümü

 

1) Bursa- Nilüfer Belediyesi`nde Elektromanyetik Kirliliği Önleyici Bakış

Mustafa Bozbey

 

2) Bursa Nilüfer İlçesinde Halkın Baz İstasyonlarından Yayılan Elektromanyetik Radyasyon Ölçüm Sonuçlarını Web Ortamında İzlemesi

Zerrin Kartal, Bekir Sargın, Aşiyan Karaçay, Osman Çerezci

 

3) Kentsel Dönüşüm ve Elektromanyetik Kirliliğin Azaltılması

Osman Çerezci, Şuayb Yener, Baha Kanberoğlu, Yasin Çitkaya

 

4) Diyarbakır İl Merkezinde Düşük Frekanslı Elektrik ve Manyetik Alan Ölçümleri ve Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Mustafa Cansız, M. Bahattin Kurt, Ali Recai Çelik

 

5) Malatya Şehir Merkezi ve Yakın Bölgelerinde Uzun Süreli Elektromanyetik Kirlilik Ölçüm Çalışmaları ve Haritaları

Teoman Karadağ, Ali Rıza Özdemir, Teymuraz Abbasov

 

6) Ev, Ofislerde GSM Frekanslı Radyasyondan Bireysel Korunma

Osman Çerezci, Selim Şeker, Şuayb Yener, Baha Kanberoğlu, M. Hilmi Nişancı

 

 

13:00 – 14:00

Öğle Yemeği Arası

 

14:00 – 16:30

Poster Sunum Oturumu

Oturum Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Bahriye Sırav, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi – GNRK

 

1) Elektromanyetik Alanın İnvitro Hemolitik Etkisi ve Total Antioksidan Kapasitede Oluşan Değişimler

Tuna Semerci, Mehmet Köseoğlu, Ayşenur Atay, Tuğba Aydın

 

2) Cep Telefonu Dalgalarının Blastobasis Lignea Türü Kelebeklerin Davranışları ve Yaşam Süreleri Üzerindeki Etkileri

Nisa Taylan, Begüm Çetin, Emine Demirtaş

 

3) Telekomünikasyon Binası ve Radyolink İstasyonunda Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Teoman Karadağ, Teymuraz Abbasov

 

4) Tüm Vücut Işınlamasına Maruz Kalmış Rat Böbreklerinde Pycnogenolün Radyokoruyucu Etkisinin Araştırılması

Fazile Cantürk, Yusuf Caner, Özge Özçoban, Derya Akkuş, Oğuz Galip Yıldız

 

5) Uzun Süreli 900 MHz Frekanslı Radyofrekans Uygulamasının Kohlear Fonksiyonlar Üzerine Etkisi

Ediz Yorgancılar, Süleyman Daşdağ, Mehmet Zülküf Akdağ, Ramazan Gün, Faruk Meriç

 

6) Oldukça Düşük Frekanslı Manyetik Alanların Uzun Süreli Uygulanmasının Beyindeki Beta-Amiloid Protein, Protein Karbonil ve Malondialdehit Üzerine Etkisi

Mehmet Zülküf Akdağ, Süleyman Daşdağ, Dilek Ülker Çakır, Beran Yokuş, Göksel Kızıl, Murat Kızıl

 

7) Yüksek Gerilim Hatlarında Çalışanlarda BRCA1, BRCA2 Gen Mutasyonları ve P53`ün Gen Polimorfizminin Araştırılması

Süleyman Daşdağ, Tammam Sipahi, Arzu Ay, Ayhan Ünlü, Metin Budak

 

8) 900 MHz Frekanslı Radyofrekansların Beyindeki Beta Amiloid Protein, Protein Karbonil ve Malondialdehit Üzerine Etkisi

Süleyman Daşdağ, Mehmet Zülküf Akdağ, Göksel Kızıl, Murat Kızıl, Dilek Ülker Çakır, Beran Yokuş

 

9) 900 MHz Frekanslı GSM Sinyallerinin Sinir İletim Sistemi Üzerine Termal Olmayan Etkileri

İsa Kocakarın, Korkut Yeğin, Süleyman Daşdağ, Ender G. Yeğin

 

10) 2.1 GHz Frekanslı W-CDMA Modülasyonlu Mikrodalga Radyasyonun Meme Adenokarsinoma (MCF-7) Hücrelerine Etkileri

Meriç Arda Eşmekaya, Handan Kayhan, Mehmed Zahid Tüysüz, Ayşe Canseven Kurşun, Münci Yağcı, Nesrin Seyhan

 

11) Manyetotaktik Bakteriler ve Tıptaki Uygulamaları

Hava Bektaş, Süleyman Daşdağ

 

 

 

SEMPOZYUM DAVET ÇINGILI İÇİN TIKLAYINIZ

 

BİLDİRİ GÖNDERME TARİHİ UZATILMIŞTIR

 Bildiriler gönderme tarihi uzatılmış olup; son gün 23 Ekim 2013, değerlendirme sonuçlarının bildirimi ise 26 Ekim 2013 tarihidir. Bildiri sunuş biçimi  http://emanet.emo.org.tr web adresinde belirtilmiş olup, bildirilerinizi ve poster sunumlarınızı   emanet2013@emo.org.tr elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu tarafından düzenlenmesi görevi şubemize verilen, İstanbul Tabip Odası ve İstanbul Barosu‘nun da ortak düzenleyici olarak yer alacağı Çevre ve İnsan Sağlığı için "II. Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu (EMANET 2013)" 8-9 Kasım 2013 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu - İstanbul`da gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun amacı; elektromanyetik alanların çevre ve insan sağlığı üzerine etkileri ve hukuksal boyutları konusunda üniversitelerin, kamu kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, kişilerin güncel ve bilimsel bilgilerini aralarında ve toplumla paylaşacağı ve tartışacağı bir ortam oluşturmaktır.

EMANET2013 Sempozyumu akademik bildiri ve poster sunum konu başlıkları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

1. Elektromanyetik alan kaynakları ve radyasyon (ışıma) yönetimi

2. Elektromanyetik alan benzetimi ve modellemesi

3. Elektromanyetik alan ölçümü

4. Isıl ve ısıl olmayan mekanizmalar

5. Elektromanyetik alan ve ışınlama çalışmaları için insan vücudunun modellenmesi

6. Elektromanyetik alanların biyofizik ve biyokimyasal etkileri

7. Biyolojik etkiler ve sağlık sorunları

            a) Elektromanyetik alanların işitmeye etkileri

            b) Elektromanyetik alanların merkezi sinir sistemine etkileri

            c) Elektromanyetik alanlara davranış duyarlığı

            d) Elektromanyetik alanlara bağışıklık sistemi yanıtı

            e) Nöroendokrin etkiler ve benzeri konular

            f) Genetik Etkileşim

            g) Hücre elektromanüplasyonu

  8. Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi

  9. Soğurma mekanizması

10. Dozimetre ve sağlık güvenliği standartları

11. Elektromanyetik alanların tanı, tedavi ve klinik uygulamaları

12. Epidemiyolojik çalışmalar

13. Mesleki ve çevresel klinik maruziyet (sunukluk) ve kanser ilişkisi

14. Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeler ve uygulamalar

15. Elektromanyetik alanlar hakkında ulusal mevzuatlarda yaşananlar ve sonuçlar

Bildiriler gönderme tarihi uzatılmış olup; son gün 23 Ekim 2013, değerlendirme sonuçlarının bildirimi ise 26 Ekim 2013 tarihidir. Bildiri sunuş biçimi ekteki broşürde ve http://emanet.emo.org.tr web adresinde belirtilmiş olup, bildirilerinizi ve poster sunumlarınızı emanet2013@emo.org.tr  elektronik posta adresine gönderebilirsiniz.

Düzenlenecek olan sempozyuma değerli katılımınız, katkılarınız ve akademik bildirilerinizi  sunmanız için davet ediyoruz. 

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Özcan KALENDERLİ

Berker ÖZAĞAÇ

Sempozyum Yürütme Kurulu Başkanı

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı

 

 

  

 


 

Fotoğraf albümü

 
 
 
    

Kroki


 
Sayfayı Yazdır 
Oda aidatlarınızı kredi kartınızla güvenli bir ortamda ödeyebilirsiniz.
ÜYE HAKLARI VE GÜVENLİ AİDAT ÖDEME
 

COPYRIGHT © 2005-2024 TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI GENEL MERKEZİ
IHLAMUR SOKAK NO:10 KIZILAY/ANKARA
TEL: +90 (312) 425 32 72 (PBX) - FAKS: +90 (312) 417 38 18

KEP ADRESİ : emo.merkez@hs01.kep.tr


Diğer birimlerin iletişim bilgileri için tıklayınız

 
 
Key Yazılım Çözümleri A.Ş.